VuDucThanhLong

SNGLS.....Vị thế cực đẹp

Giá lên
Như mô tả trong hình
Hiện tại chúng ta đang ở điểm vào đẹp
Tuy nhiên nhớ đặt stoploss ở 330

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/