GameonVentures

SNGLS - H4 - Tradecoinplus - 100%

Chào anh chị
Xin lỗi anh chị em nhầm mã khi nãy vẽ STRAT sang ADA
Thôi thì lần này nhòm lại chắc chả sai
Em gửi anh chị tình yêu em SNGLS trên Binance này vào đất mẹ, anh chị nhớ đặt SL cho em nó nhé

EP: 516 - 550
TP: 944
TG: 1387
SL: 450 (SL khá thấp để theo dõi)

Nếu yêu thương em thì like share cái cho có động lực (câu view công khai kiếm chồng)

Cám ơn anh chụy nhiều, mãi yêu thương về nỗi cô đơn ban đêm