SNM/BTC - Binance
Buy: 0.00001038 - 0.00001052
Sell: 0.00001193 - 0.00001214
P/s: Buy trong ngày, chia vốn để vào lệnh. Tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo