BINANCE:SNMBTC   SONM / Bitcoin
1. 1 ngày xấu
4h xuất hiện sự hồi nhẹ
1h tích luỹ khả năng chuẩn bị cất cánh từ 144 đến 160
1-30’ chuẩn bị bay
kết luận. khả năng cao lên 160 sau đó xuống lại 135 để tét. mua 135 bán 144 . gãy mua 123 hold. dưới 120 chạy.