BINANCE:SNMBTC   SONM / Bitcoin
1. 1 ngày xấu
4h xuất hiện sự hồi nhẹ
1h tích luỹ khả năng chuẩn bị cất cánh từ 144 đến 160
1-30’ chuẩn bị bay
kết luận. khả năng cao lên 160 sau đó xuống lại 135 để tét. mua 135 bán 144 . gãy mua 123 hold. dưới 120 chạy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.