SNT / BTC - Binance
Buy: 0.00000598 - 0.00000603
Sell: 0.00000654 - 0.00000663
P/s: Buy trong ngày, chia vốn để vào lệnh. Tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%% chúc các bạn sớm win kèo