kipxonghip102

Đồ thị SNT/BTC ngày 17.4.2019

Giá lên
HUOBI:SNTUSDT   Status Network Token / Tether USD
Đồ thị khung W cho xu hướng tăng mạnh
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.