UnknownUnicorn28842125

BUY SOLUSDT ĐƯỢC CHƯA?

COINBASE:SOLUSD   Solana
Như đã dự đoán, Sol sẽ có nhịp hồi mạnh về keylevel quan trọng và đang trong vùng sideway. Nếu phá qua đỉnh cũ sẽ có mooth bước tạo đà tiếp theo để Sol về lại là chính mình.
Theo bạn thời gian đó sẽ là khi nào???
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.