gucci61

SOL/USDT - Kịch bản Short

Giá xuống
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOLUSDT
Giá đã vượt qua kháng cự cũng như tạo thành các đỉnh đáy đi lên (cao dần lên) kích thích ptkt mua lên của trader, các trader đang đợi giá về lại vùng cản kháng cự vừa phá, một số khác đã mua khi giá breakout và đợi nó TP, kỳ vọng của đám đông mua lên lúc này sẽ là 40.
Kịch bản chờ đám đông sai, giá vòng xuống qua kháng cự vừa phá, TP như hình.
Nếu kịch bản đó không xảy ra thì hủy plan.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.