vuongdq2121

SOL có lên tiếp không?

Giá xuống
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Anh em thấy con SOL nó là ngôi sao của đợt tăng trưởng này, và rất nhiều lần SOL đi ngược sóng dù BTC điều chỉnh nhẹ.
Nhưng lần này anh em thấy tín hiệu RSI có sự phân kỳ khung 12h chứng tỏ rằng sức tăng bị yếu đi, có thể vẫn sẽ đi được 1 đoạn nữa nhưng đã suy yếu chờ sự điều chỉnh của BTC để chúng ta lại gom hàng lại
ANh em lưu ý ko vào đu thêm chứ không khuyến khích short. TÍn hiệu RSI chỉ là 1 dấu hiệu thể hiện sự suy yếu về động lượng tăng thôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.