mrhenry

DOT/USDt lại ăn thêm DOT vòng nữa kệ BTC

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
- Setup theo entry ông nào vào sau lên cao rồi thì bỏ đừng mua đuổi
Đây là ý kiến cá nhân.
Bình luận:
Anh em chú hộ mình nhé. Mình viết nhầm đây là kèo SOL nha
Bình luận:
kèo xong ăn đủ luôn nha. Tôi nâng STL dương lên đợi thị xanh thì ăn tiếp còn đâu ăn 3R rồi.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Hẹn anh em kèo khác nha.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.