Phamdong1969

Sol/usdt có thể đã điều chỉnh xong

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
1280 lượt xem
10
Cặp giao dịch sol/usdt sau khi tăng mạnh từ vùng 3$ lên 17$ đã điều chỉnh giảm vê vùng 11$ tương ứng với vùng 0,5% fibo thoát lui và băt đầu phục hồi có thể đợt điều chỉnh đã kết thúc vì vùng hỗ trợ tốt của sol từ 9$ _ 11$ mục tiêu tăng trưởng là vùng đỉnh cũ tại 17$ vượt qua vùng này sol sẽ lên 35$

Bình luận

tks anh
Phản hồi