ZenoReal

Canh mua SOLUSDT

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
*** CHÚ Ý:
Việc này chỉ được thực hiện nếu giá chạm Entry tối ưu và có dấu hiệu xác nhận đảo chiều.
Entry ở điểm Breakout sẽ ít rủi ro hơn!
***
Đây chỉ là giao dịch của tôi,
Hãy xem nó như một idea để tham khảo và nhận định.
Bạn cần có plan và quản lý giao dịch của mình!

Bình luận