SOT_Indie

SOL USDT 18/08/21

Giá xuống
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Khung giờ báo hiệu 1 cú giảm ổn định sau khi đồ thị cắt xuống MA 24 và tiến đến MA 100, kết thúc đà FOMO

Tiếp tục bán theo trend

Entry: 67

Kỳ vọng: 54-56 (50% của đợt tăng này)

Bình luận