BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Structure - Cấu trúc thị trường :
H1 giảm , M15 tăng

Momentum - Động lượng :
Sóng giảm thoải dần ra

Tại khung m15 đã xuất hiện tín hiệu Selling Climax và 2 nhịp Shake Out. Giá đang tăng lên với volume tăng dần và xuất hiện nhịp test cung thành công và xác nhận Cầu đã tham gia. Anh em có thể cân nhắc vào mua giá hiện tại target kỳ vọng Swing High H1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.