vuongdq2121

con SOL ai có lời nên chốt bớt nhé anh em!

Giá xuống
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
con SOL ai có lời nên chốt bớt nhé anh em!
Con này dễ đi theo mô hình bàn tay gấu này lắm

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.