binancash

SOL mức giao động 50$ nên dễ chốt lời cũng dễ thua

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOL có sức mạnh lớn nên trong thời gian qua tui có theo dõi giá thì SOL hay giao động từ 200$ tới dưới 150$ và việc tăng lên hạ xuống quanh mức này cứ tiếp diễn. Việc SOL tiến dưới mức 150$ là cơ hội dự trữ SOL. Theo quan điểm cá nhân thì SOL mua mức giao động 120 đến 140$ là tốt.

Hãy theo dõi SOL đễ có lời.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.