xuất hiện mô hình bẫy, khi giá đã chạm leylevel lần thứ 3, phản ứng mạnh nhưng sau đó rút phe mua ập vào, vào lệnh theo phá vỡ
Bình luận: TP1: 163, TP2: 210
Bình luận: Momentum break out cực lớn, bổ sung TP3: 245 cho những bạn thích mạp hiểm