BINANCE:SOLUSDTPERP   SOL / TetherUS PERPETUAL FUTURES
xuất hiện mô hình bẫy, khi giá đã chạm leylevel lần thứ 3, phản ứng mạnh nhưng sau đó rút phe mua ập vào, vào lệnh theo phá vỡ
Bình luận: TP1: 163, TP2: 210
Bình luận: Momentum break out cực lớn, bổ sung TP3: 245 cho những bạn thích mạp hiểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.