nguyenduy2012

SOLVEBTC H4 Xu hướng Tăng

BITTREX:SOLVEBTC   Solve.Care / Bitcoin
SOLVEBTC H4

Giá nằm trên EMA34/89 H4 cho thấy xu hướng tăng
(Giá đều nằm trên EMA89 H1, M15)

Chỉ sô MACD và RSI đang ở quá bán 80. Fibo Retracement: Giá sẽ hồi về Fibo 0.5, 0.238

Kết luận: Múc tại vùng hỗ trợ fibo 0.5 và 0.328.
Bán ra theo Fibo Extension tại vùng kháng cự 0.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.