nguyenduy2012

SOLVEBTC H4 Xu hướng Tăng

BITTREX:SOLVEBTC   Solve.Care / Bitcoin
SOLVEBTC H4

Giá nằm trên EMA34/89 H4 cho thấy xu hướng tăng
(Giá đều nằm trên EMA89 H1, M15)

Chỉ sô MACD và RSI đang ở quá bán 80. Fibo Retracement: Giá sẽ hồi về Fibo 0.5, 0.238

Kết luận: Múc tại vùng hỗ trợ fibo 0.5 và 0.328.
Bán ra theo Fibo Extension tại vùng kháng cự 0.5