AMBroker

Sp500 bao giờ mới điều chỉnh?

CME:SP1!   Hợp đồng tương lai S&P 500
Xu hướng của Sp500 chúng ta có thể thấy rõ ràng là bullish khi giá liên tục tăng suốt từ đầu năm tới giờ mà chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào.
Hỗ trợ: 3075, 3030, 2960, 2860-80. Và không có điểm kháng cự nào hiện tại.
Chúng ta có thể thấy giá đã chạy lên rất mạnh sau mô hình giá Fakey hình thành cách đây 2 tuần. Giá được giữ vững bias bullish khi nằm trên 3030-3075.
Chúng ta chỉ nên cân nhắc mua khi giá điều chỉnh thấp hơn (đặc biệt gần kháng cự) hoặc khi có một tín hiệu giá price action rõ ràng, bởi vì giá đã chạy rất dài, việc mua đuổi theo rất rủi ro khi giá có thể điều chỉnh mạnh bất cứ lúc nào sau những nhịp tăng dài thế này.

Bình luận