tradewithme99

Bẫy giá SP500

Giá lên
tradewithme99 Cập nhật   
VANTAGE:SP500   S&P Index Cash CFD (USD)
mua trực tiếp với mức chốt lời ở 2 cạnh hộp
TP1: 4415
TP2: 4434
Bình luận:
Kèo chính theo đám đông:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.