NgocHaiPearlie

SPX500 - Kỳ vọng tăng vượt đỉnh trên 3000.

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Ở những dự báo từ tháng 12/2018 thì xu hướng thị trường CK chưa đến giai đoạn sụp đổ hoàn toàn, vẫn chưa phá được trend hỗ trợ từ năm 2008 và giai đoạn này đàm phán thương mại đang ổn trở lại với nhiều lợi thế và thỏa thuận có lợi cho Mỹ.
Sự nhượng bộ của TQ và những quốc gia khác đang hỗ trợ cho doanh nghiệp Mỹ nhiều hơn, dòng tiền đầu tư tăng lên.
Hơn nữa các sự kiện chính trị quan trọng như cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, chính sách diều hâu của FED đang hỗ trợ nhà đầu tư CK bởi khi lãi suất được cho rằng sẽ không tăng trong năm nay thì giới đầu tư CK rất lạc quan, họ sẵn sàng vay mượn nhiều hơn mà không phải lo lãi suất sẽ tăng.
Hơn nữa chỉ số đo lường mức độ biến động và tâm lý nhà đầu tư VIX đang ở mức rất thấp từ tháng 10 năm ngoái đến giờ, đó là chứng minh cho sự lạc quan của toàn bộ nền kinh tế khi đàm phán thương mại sẽ giúp doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu được nhiều hàng hóa hơn.
Nếu chỉ số SPX vượt được mức kháng cự trên hình thì khả năng lên trên 3000 điểm là rất rộng mở.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.