GAMOFX

BUY SPX CHIẾN LƯỢC TRUNG HẠN

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xin chào, mình là GAMOFX
lần trước mình đã post phân tích dài hạn SP500 , tuy kịch bản thiên về giảm nhưng là dài hạn.
+ xu hướng trung hạn và ngắn hạn vẫn có thể buy lên nếu đủ điều kiện và tỷ lệ RR cao, như lần này RR, 1-10
+ cấu trúc vẫn là FAKEY CHU KỲ TUẦN, tín hiệu breakout và backtest H1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.