NgocHaiPearlie

SPX500 - Kỳ vọng thị trường CK sẽ tiếp đà tăng

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
CK Mỹ và thế giới tăng mạnh trở lại sau thông tin hoãn áp thuế của ông Trump.