NgocHaiPearlie

SPX500 - Kỳ vọng thị trường CK sẽ tiếp đà tăng

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
CK Mỹ và thế giới tăng mạnh trở lại sau thông tin hoãn áp thuế của ông Trump.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.