mmfxtrading

Sp500 đã xuyên thủng mức hỗ trợ

mmfxtrading Cập nhật   
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Tóm tắt: Phạm vi giao dịch Sideways đã phát triển và bây giờ đã breakout ra khỏi vùng sideway. Kháng cự chính tại khu vực 2790, 2690 và 2860.
Hỗ trợ chính nằm ở 2600 và 2550. Hỗ trợ 2600 nay sẽ trở thành kháng cự tiếp theo.

Biểu đồ đang thể hiện xu hướn ngày càng giảm, với mỗi đợt tăng giá bị đều bị áp lức bán lấn át.

Tuần trước, có thể thấy đã thấy 2 nến giảm giá dưới 2690, dẫn đến việc bán tháo vào cuối tuần trước .

Mình khuyến nghị bán khống bất kỳ nhịp tăng giá nào trong khi giá được đưa ra dưới mức 2690 và 2600. Theo dõi các cơ hội bán tiềm năng trên bất kỳ lần thoát nào trong tuần này. Thị trường có thể dễ dàng giảm thậm chí thấp hơn 2550.


LƯU Ý - các nhà trader TRÁNH giữ các vị trí long (mua) vào cuối tuần.
Bình luận:
đã break khỏi hỗ trợ 2550, canh short tiếp tại các vùng key cũ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.