NgocHaiPearlie

SPX - Đã giảm về mức hỗ trợ, kỳ vọng tăng vượt đỉnh 3000

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SPX đã giảm về vùng hỗ trợ trong bài phân tích trước, bây giờ kỳ vọng sẽ tăng mạnh vượt đỉnh 3000 điểm.