Fondex

SP500 USA Daily

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Tóm tắt: Xu hướng tăng dài hạn vẫn giữ nguyên với các ngưỡng hỗ trợ gần đây tại 2790 và 2704.

Bearish pin bar với đuôi dài được hình thành trên biểu đồ hàng ngày (so với xu hướng thì không nên short). Bearish price action này có thể sẽ khiến giá thấp hơn và test hỗ trợ trong một vài phiên tới. 2790 là ngưỡng hỗ trợ chính mà chúng tôi tiếp tục đề nghị trong xu hướng tăng hiện tại. Chúng tôi cũng thấy 2 nến bullish lớn hình thành gần đây ngay trên mức 2790 đó.

Ý tưởng giao dịch: Hãy xem xét mua vào khi xuất hiện pull back nhẹ trở lại ngưỡng hỗ trợ 2790 hoặc chờ tín hiệu bullish price action trên biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.