mmfxtrading

SP500 cập nhật ngày 13/03/2019

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Như những idea trước về SP500 thì mình cũng đã note rõ về trend bullish của chỉ số này. Mặc dù gặp kháng cự 2820 và có nhịp điều chỉnh khá mạnh vài phiên liên tiếp nhưng khi tiệm cận hỗ trợ bên dưới đã ngay lập tức quay lên test lại 2820.
Đây là một mức kháng cự mạnh và mang tính thử thách rất cao với chỉ số này.
Mình nghĩ sẽ cần có có 1-2 nhịp pull back nhỏ mang tính tích luỹ lấy đà trước khi chỉ số thực sự vượt qua được 2820.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.