NgocHaiPearlie

SPX - Khả năng phá đáy hiện tại.

TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Có khả năng SPX sẽ giảm nếu căng thẳng thương mại vẫn gia tăng như hiện nay.