GAMOFX

S&P500 QUAY XE ĐẦU NĂM 2022 CHÓNG MẶT !

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
đầu năm 2022 tôi đã lên ý tưởng S&P500 kịch bản giảm giá và nay tôi tiếp tục cập nhật ý tưởng này cho các bạn.
S&P500 dưới góc độ PTKT đang giảm giá theo trend QUÝ giảm, mục tiêu tiếp cận 4280( đáy quý 4-2021), tại đây liệu giá có dấu hiệu đảo chiều tăng trở lại không ?
tôi sẽ đợi tín hiệu xảy ra ở vùng giá này, 4280 và các tín hiệu xảy ra ở đây để có thể lên các ý tưởng giao dịch.
mình kỳ vọng S&P500 sideway quanh 4280 đến 4750, còn các bạn thì nghĩ sao hãy cho mình biết bằng cách cmt bên dưới nhé !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.