minhmango

Lần đầu tiên trong lịch sử SP500 vượt 3000

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Có vẻ ngày Fed tăng lãi suất đang ngày càng cận kề khi chỉ sau 15 phút phát biểu của Mr Powell chứng khoán mỹ đã ghi nhận kỷ lục mới.
Xu hướng: Tăng giá
Hỗ trợ: 2869-90, 2800, 2690-2730, 2600 và 2500-2550.
Kháng cự: 2946-60 và 3000.
Price action: Giá đã hình thành một mô hình fakey ngay tại trên hỗ trợ 2960.
Mình kỳ vọng chúng ta có thể mua vào khi giá điều chỉnh và vẫn giữ vững hỗ trợ 2860-90.
Ngắn hạn chúng ta có thể mua khi giá điều chỉnh về mô hình Fakey Pinbar .
Bình luận: bắn lên mạnh mẽ

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.