GAMOFX

NHẬN ĐỊNH TỔNG QUAN SP500 THEO GÓC ĐỘ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xin chào mình là GAMOFX
đây là nhận định tổng quan, các bạn có thể tham khảo, mình vẫn sẽ cập nhật thêm các chiến lược vào lệnh với SP500 .sau đây là các quan điểm của mình:
+ 3 mốc quan trọng lưu tâm : 4720
4580
4277
+ SP500 liệu điều chỉnh đầu năm 2022 trong khi 2021 tăng nguyên năm, tín hiệu đầu năm giảm mạnh với beartrap tạo kháng cự 4720, điều này có nghĩa 4 tháng đầu năm 2022 phe sell vẫn mạnh hơn.

+ nếu bạn là phe holding SP500 , lời khuyên của tôi là bạn cần xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng ít nhất từ khung MN ( Xu hướng tăng MN ) - 1 điều kiện luôn có trong các chiến lược buy lên của mình.
chúc các bạn giao dịch nhiều may mắn và nhớ follow mình nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.