NguyenThang33

Ngày cuối năm làm em khung dài hạn!!! SHORT

Giá xuống
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Tôi không biết điểm vào sẽ chính xác ntn , nhưng trong vùng ô xanh thì ae cân nhắc ko nên buy nhé.