NgocHaiPearlie

SPX500 - Xu hướng tăng mạnh trở lại

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Sau khi Apple công bố iphone mới và diễn biến trade war lắng xuống thì kỳ vọng thị trường chứng khoán phục hồi đang trở nên tốt hơn. Dự báo chứng khoán Mỹ và thế giới sẽ tiếp tục tăng trong tháng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.