NgocHaiPearlie

SPX500 - Xu hướng tăng mạnh trở lại

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Sau khi Apple công bố iphone mới và diễn biến trade war lắng xuống thì kỳ vọng thị trường chứng khoán phục hồi đang trở nên tốt hơn. Dự báo chứng khoán Mỹ và thế giới sẽ tiếp tục tăng trong tháng này.