mmfxtrading

SP500 xu hướng Bullish

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Những vùng giá quan trọng: Kháng cự 2820. Support 2600, 2690, 2500-2550, 2440 và 2320.
Price action: Bearish pin bar là tín hiệu cho thấy khả năng giá sẽ test support tại 2790-2820.
Chúng ta có thể buy tại 2790-2820 trong xu hướng hiện tại. Khi mà giá được giữ ở trên 2690 thì buy vào tại những nhịp phục hồi.
Upside target 2850-60

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.