mmfxtrading

SP500 xu hướng Bullish

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Những vùng giá quan trọng: Kháng cự 2820. Support 2600, 2690, 2500-2550, 2440 và 2320.
Price action: Bearish pin bar là tín hiệu cho thấy khả năng giá sẽ test support tại 2790-2820.
Chúng ta có thể buy tại 2790-2820 trong xu hướng hiện tại. Khi mà giá được giữ ở trên 2690 thì buy vào tại những nhịp phục hồi.
Upside target 2850-60