GAMOFX

UPDATE S&P500 TIẾP CHO NDT NHA !

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
trước đó tôi đã post video phân tích về S&P500, hiện tại tại 4280 giá phản ứng rất tốt, 1 cơ hội vào lệnh để tối ưu RR là tôi sẽ canh nhịp backtext trendline tại hợp lưu 4320 ( ae nào là trader đến đây áp dụng phương pháp PTKT cá nhân từng người thôi)
chiến lược tham khảo 5R !
NHỚ FOLLOW KÊNH YUTUBE CỦA MÌNH : GAMOFX để nhận tài liệu nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.