mmfxtrading

Khủng hoảng bắt đầu?

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Ở những diễn biến trước, SP500 đã có một khoảng thời gian sideways trước khi breakout. Ngay sau đó đã nhanh chóng loại bỏ hết những hỗ trợ chính của năm 2018 và giảm sâu trong thời gian ngắn.
Xu hướng giảm rất rõ ràng nhưng cũng tránh nên Short đuổi.
Mình khuyến nghị là canh retest lại những support cũ để short tiếp.