NgocHaiPearlie

SPX500 - Khả năng tiếp tục tăng lên kháng cự gần nhất.

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Mức kháng cự 2800 điểm có khả năng sẽ đạt trong tuần này, về cơ bản những chính sách ông Trump đang làm đều mang lại lợi ích cho nền kinh tế... lâu dài