GreencapInvestmentFund

Hơi thở nhẹ của S&P500

GreencapInvestmentFund Cập nhật   
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
Tóm tắt: Xu hướng tăng dài hạn vẫn giữ nguyên với các ngưỡng hỗ trợ gần đó tại vùng 2790 và 2860-70.
Nhận định trước: “Một thanh pinbar giảm nhỏ đã hình thành ở đỉnh gần nhất, là dấu hiệu của một sự điều chỉnh ngắn hạn trở lại vùng hỗ trợ gần đó. Sự sụt giảm này có thể tạo cơ hội mua vào quanh vùng hỗ trợ 2860-70.”

Chúng ta có thể thấy từ lúc thanh pinbar giảm đó hình thành, S&P500 liên tục được bán ra và giá quay trở lại quanh vùng hỗ trợ 2860-70. Hai thanh nến ngày cuối cùng của tuần trước đó có đuôi thấp hơn, nhưng chúng không đóng cửa được ở vùng hỗ trợ 2860-70 và có vẻ không phải là tín hiệu mua thuyết phục.
Hỗ trợ mạnh 2860 và 2790 là hai trong những vùng hỗ trợ chính cho các cơ hội mua trong tuần này.

Ý tưởng giao dịch: Cân nhắc mua vào khi giá hồi về vùng hỗ trợ 2860-70 hoặc tại ngưỡng hỗ trợ 2790. Ngoài ra, hãy đợi tín hiệu mua trên khung thời gian 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày, ngay trên các mức hỗ trợ đó.
Bình luận:
Bình luận:
Cập nhật thị trường:

SPX500 đã giảm hơn 700pips từ đầu tháng 10 và test nhiều lần ở vùng Hỗ Trợ 2877-2848 cùng với đường kênh Xu hướng tăng ở đây. Khi test ở vùng này trên khung D1 đã tạo nhiều bóng nến với bóng dưới dài tạo ra cây nến pinbar vào vài ngày trước, nhưng giá tiếp tục lại bị đẩy xuống sau đó.

Nhận định thị trường:

Rất nhiều khả năng, giá phải test lại vùng này một vài lần nữa. Để có thể xác định sẽ tăng lên hoặc giảm xuống vùng Hỗ Trợ: 2809-2783. Nhưng nhìn về dài hạn thì xu hướng tăng vẫn còn rất mạnh mẽ.

Ý tưởng giao dịch:

Các nhà đầu tư có thể xem xét mua vào ở các vùng hỗ trợ 2877-2848 hoặc 2809-2783 khi có dấu hiệu price action đảo chiều đi lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.