dinhchien

SPX500 - Giảm với False Breakout

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
- Chìa khóa đầu tiên là Cây nến Engulf đang ở mức kháng cự.
- Khóa thứ 2 là hai phân kỳ MACD & FORCE INDEX (B là khóa dành cho Short).
- Chìa khóa thứ 3 là Breakout Force Index
* 3 mục tiêu được tính theo quy tắc Elliot .
-----------------------------------------------
- The 1st key is the Engulf Candle Stick is at the resistance.
- The 2nd key is two divergence MACD & FORCE INDEX (B is the key for Short).
- The 3rd key is breakout Force Index
* 3 targets are calculated by Elliot rules.