GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 Đang trong giai đoạn hồi phục sau tháng 8 giảm giá
tìm buy quanh mức 2900, stop 2890, mục tiêu 2940

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch