GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 tiếp tục thể hiện sự yếu đi của xu hướng tăng và chuyển sang cấu trúc giảm trong ngắn hạn

tìm sell quanh mức 2900-2905, stop 2915, mục tiêu 2870

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch