GKFXPrimeVN

Chiến thuật kinh doanh SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Các thông tin hiện tại đang hỗ trợ cho đà tăng của thị trường, trên biểu đồ đang thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

tìm buy quanh mức 2910, stop 2899, mục tiêu 2940

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.