lanhtran134

4000 điểm S&P500 - việc hoàn toàn có thể xảy ra

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
126 lượt xem
1
Liên tục phá qua các kháng cự. S&P500 đang có một sóng 5 mở rộng, khả năng tạo đỉnh của mọi thời đại ở 4000 điểm. Việc phá lên mức 3675 điểm sẽ xác nhận cho kịch bản này.

Bình luận