GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh chỉ số SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 vẫn trong cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Tìm buy quanh mức 2960, stop 2950, mục tiêu 2990

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch