Fondex

S&P500 Đừng dại bắt dao rơi.

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Giá đã tụt tại 2690 và cũng đã hình thành một pin bar đuôi dài giảm giá, một dấu hiệu giá rõ ràng trong tương lai gần. Trong khi lực bán vẫn chưa ngừng lại, các nhà đầu tư có thể xem xét short tại bất kỳ nhịp điều chỉnh tăng nào nào trong khi giá vẫn nằm trong phạm vi của thanh mother bar (dưới 2750), nhắm mục tiêu tới mức thấp hơn trong vùng 2550 đến 2650.

Ý tưởng giao dịch: Các nhà đầu tư có thể xem xét bán bất kỳ nhịp tăng nào trong khi giá vẫn nằm trong phạm vi của nến pin giảm, nhắm mục tiêu tới mức thấp hơn trong khoảng từ 2550 đến 2650. Thị trường sẽ vẫn biến động, do đó, có thể là khôn ngoan để lựa chọn mở vị thế với khối lượng ít hơn bình thường

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.