GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500 ( swing trading)

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số chứng khoán SP500 đang thể hiện sự lưỡng lự củ nhà đầu tư khi chưa có thông tin gì mới tạo độ biến động trên thị trường

Tìm buy quanh vùng giá hỗ trợ 2870, stop 2850, mục tiêu 2940

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.