GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất của FED, và đang kích thích nhu cầu đầu tư vào chứng khoán

Tìm buy 2980,stop 2970,mục tiêu 3000

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch