GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Cặp SP500 đã phá mạnh xuống 2900 thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Canh sell tại vùng giá 2900, mục tiêu 2870

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch