GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 vẫn đang trong cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Tìm buy 2990, stop 2980, mục tiêu 3010

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch