GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SPX500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Canh sell vùng giá 2990 - 2985, mục tiêu hướng đến 2960

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch